cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 06-CP ngày 29/01/1994 của Chính phủ Về việc cụ thể hoá Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 06-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 29-01-1994
 • Ngày có hiệu lực: 29-01-1994
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 28-09-2003
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3529 ngày (9 năm 8 tháng 4 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 28-09-2003
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: