cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐTP ngày 15/01/2015 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Sửa đổi Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành quy định của Luật tố tụng hành chính (Văn bản hết hiệu lực)

  • Số hiệu văn bản: 01/2015/NQ-HĐTP
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Cơ quan ban hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao
  • Ngày ban hành: 15-01-2015
  • Ngày có hiệu lực: 01-03-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
  • Ngày hết hiệu lực: 00/00/0000
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: