cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định 691/QĐ-LĐTBXH năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/3/2016

  • Số hiệu văn bản: 691/QĐ-LĐTBXH
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày ban hành: 06-06-2016
  • Ngày có hiệu lực: 06-06-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2880 ngày (7 năm 10 tháng 25 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: