cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị quyết số 33/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội Về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

  • Số hiệu văn bản: 33/2009/QH12
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Cơ quan ban hành: Quốc hội
  • Ngày ban hành: 19-06-2009
  • Ngày có hiệu lực: 19-06-2009
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 5479 ngày (15 năm 4 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: