cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt

 • Số hiệu văn bản: 01/2007/NQ-HĐTP
 • Loại văn bản: Nghị quyết
 • Cơ quan ban hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao
 • Ngày ban hành: 02-10-2007
 • Ngày có hiệu lực: 03-11-2007
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 06-12-2010
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 25-12-2013
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 08-10-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 5088 ngày (13 năm 11 tháng 13 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 08-10-2021
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: