cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/05/2006 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự

 • Số hiệu văn bản: 01/2006/NQ-HĐTP
 • Loại văn bản: Nghị quyết
 • Cơ quan ban hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao
 • Ngày ban hành: 12-05-2006
 • Ngày có hiệu lực: 14-06-2006
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 06-12-2010
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 08-10-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 5595 ngày (15 năm 4 tháng )
 • Ngày hết hiệu lực: 08-10-2021
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: