cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20/08/1998 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991

  • Số hiệu văn bản: 58/1998/NQ-UBTVQH10
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Cơ quan ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
  • Ngày ban hành: 20-08-1998
  • Ngày có hiệu lực: 01-01-1999
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 9279 ngày (25 năm 5 tháng 4 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: