cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Quyết định số 764/QĐ-LĐTBXH ngày 03/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 764/QĐ-LĐTBXH
 • Loại văn bản: Quyết định
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 03-06-2015
 • Ngày có hiệu lực: 03-06-2015
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 21-09-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 110 ngày ( 3 tháng 20 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 21-09-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: