cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ Về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

 • Số hiệu văn bản: 53/2013/QĐ-TTg
 • Loại văn bản: Quyết định
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Ngày ban hành: 13-09-2013
 • Ngày có hiệu lực: 01-11-2013
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-09-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 20-04-2018
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 3: 15-05-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3818 ngày (10 năm 5 tháng 18 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: