cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Quyết định số 2914/QĐ-BTC ngày 14/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đính chính Thông tư 156/2011/TT-BTC về Danh mục hàng hoá xuất, nhập khẩu Việt Nam (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 2914/QĐ-BTC
 • Loại văn bản: Quyết định
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành: 14-11-2012
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2012
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-08-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1322 ngày (3 năm 7 tháng 17 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-08-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Quyết định số 2914/QĐ-BTC ngày 14/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đính chính Thông tư 156/2011/TT-BTC về Danh mục hàng hoá xuất, nhập khẩu Việt Nam (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)