cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Quyết định số 152/2005/QĐ-TTg ngày 20/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 152/2005/QĐ-TTg
 • Loại văn bản: Quyết định
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Ngày ban hành: 20-06-2005
 • Ngày có hiệu lực: 14-07-2005
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 20-12-2013
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 06-08-2014
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3310 ngày (9 năm 25 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 06-08-2014
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: