cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 81/QĐ-TLĐ ngày 17/01/1996 Về tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn lâm thời do Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 81/QĐ-TLĐ
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
  • Ngày ban hành: 17-01-1996
  • Ngày có hiệu lực: 17-01-1996
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: