cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 1:2015/BKHCN về Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học (năm 2015)

 • Số hiệu văn bản: QCVN 1:2015/BKHCN
 • Loại văn bản: TCVN/QCVN
 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày ban hành: 11-11-2015
 • Ngày có hiệu lực: 30-11--0001
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-07-2017
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 19787 ngày (54 năm 2 tháng 16 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: