cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2015/BCT về Thuốc nổ Amonit AD1 (năm 2015)

  • Số hiệu văn bản: QCVN 07:2015/BCT
  • Loại văn bản: TCVN/QCVN
  • Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
  • Ngày ban hành: 22-06-2015
  • Ngày có hiệu lực: 30-11--0001
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 19866 ngày (54 năm 5 tháng 5 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: