cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10368:2014 (ISO 3500:2005) về Chai chứa khí - Chai chứa CO2 bằng thép không hàn dùng cho thiết bị chữa cháy cố định trên tàu thủy (năm 2014)

  • Số hiệu văn bản: TCVN 10368:2014 (ISO 3500:2005)
  • Loại văn bản: TCVN/QCVN
  • Cơ quan ban hành: ***
  • Ngày ban hành: 30-11--0001
  • Ngày có hiệu lực: 01-01-1970
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 19869 ngày (54 năm 5 tháng 9 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: