cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 22:2010/BTTTT về an toàn điện cho các thiết bị đầu cuối viễn thông ban hành bởi Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (năm 2010)

 • Số hiệu văn bản: QCVN 22:2010/BTTTT
 • Loại văn bản: TCVN/QCVN
 • Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Ngày ban hành: 30-07-2010
 • Ngày có hiệu lực: 30-11--0001
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-07-2022
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 19870 ngày (54 năm 5 tháng 9 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: