cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN01:2008/BXD về quy hoạch xây dựng (năm 2008)

  • Số hiệu văn bản: QCXDVN01:2008/BXD
  • Loại văn bản: TCVN/QCVN
  • Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
  • Ngày ban hành: 03-04-2008
  • Ngày có hiệu lực: 30-11--0001
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 19923 ngày (54 năm 7 tháng 2 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: