cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Tiêu chuẩn ngành 11 TCN 19:2006 về Quy phạm trang bị điện - Phần II: Hệ thống đường dẫn điện (năm 2006)

  • Số hiệu văn bản: 11 TCN 19:2006
  • Loại văn bản: TCVN/QCVN
  • Cơ quan ban hành: Bộ Công nghiệp
  • Ngày ban hành: 11-07-2006
  • Ngày có hiệu lực: 30-11--0001
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 18803 ngày (51 năm 6 tháng 7 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: