cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7364-1:2004 về kính xây dựng - kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp - Phần 1: Định nghĩa và mô tả các vật liệu thành phần (Văn bản hết hiệu lực) (năm 2004)

 • Số hiệu văn bản: TCVN 7364-1:2004
 • Loại văn bản: TCVN/QCVN
 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày ban hành: 29-10-2004
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-1970
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 30-11--0001
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Ngày hết hiệu lực: 30-11--0001
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: