cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5039:1990 (ISO 4851:1979) về Phương tiện bảo vệ mắt - Cái lọc tia cực tím - Yêu cầu sử dụng và truyền quang (năm 1990)

  • Số hiệu văn bản: TCVN 5039:1990 (ISO 4851:1979)
  • Loại văn bản: TCVN/QCVN
  • Cơ quan ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước
  • Ngày ban hành: 30-11--0001
  • Ngày có hiệu lực: 01-01-1970
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 19783 ngày (54 năm 2 tháng 13 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: