cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5082:1990 (ISO 4849:1981) về Phương tiện bảo vệ mắt - Yêu cầu kỹ thuật (năm 1990)

  • Số hiệu văn bản: TCVN 5082:1990 (ISO 4849:1981)
  • Loại văn bản: TCVN/QCVN
  • Cơ quan ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước
  • Ngày ban hành: 30-11--0001
  • Ngày có hiệu lực: 01-01-1970
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 19775 ngày (54 năm 2 tháng 5 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: