cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 33/2016/TT-BCT ngày 23/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Sửa đổi Thông tư 36/2015/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh

 • Số hiệu văn bản: 33/2016/TT-BCT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
 • Ngày ban hành: 23-12-2016
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2017
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 05-02-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2725 ngày (7 năm 5 tháng 20 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: