cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

 • Số hiệu văn bản: 99/2016/TT-BTC
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành: 29-06-2016
 • Ngày có hiệu lực: 13-08-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 02-06-2017
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2022
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1967 ngày (5 năm 4 tháng 22 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-01-2022
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: