cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 82/2015/TT-BGTVT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện

 • Số hiệu văn bản: 82/2015/TT-BGTVT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
 • Ngày ban hành: 30-12-2015
 • Ngày có hiệu lực: 01-07-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 15-09-2019
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 10-05-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2914 ngày (7 năm 11 tháng 29 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: