cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

 • Số hiệu văn bản: 41/2015/TT-BCT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
 • Ngày ban hành: 24-11-2015
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-02-2017
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3126 ngày (8 năm 6 tháng 26 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: