cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 45/2015/TT-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 11-11-2015
 • Ngày có hiệu lực: 31-12-2015
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 15-10-2017
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 15-10-2017
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 26-03-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1547 ngày (4 năm 2 tháng 27 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 26-03-2020
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: