cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 64/2015/TT-BGTVT ngày 05/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và chế tạo công-te-nơ vận chuyển trên phương tiện vận tải

  • Số hiệu văn bản: 64/2015/TT-BGTVT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Ngày ban hành: 05-11-2015
  • Ngày có hiệu lực: 01-05-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 3002 ngày (8 năm 2 tháng 22 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: