cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 62/2015/TT-BGTVT ngày 04/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đường ngang (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 62/2015/TT-BGTVT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
 • Ngày ban hành: 04-11-2015
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2016
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 28-02-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1154 ngày (3 năm 1 tháng 29 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 28-02-2019
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: