cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

  • Số hiệu văn bản: 38/2015/TT-BLĐTBXH
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày ban hành: 19-10-2015
  • Ngày có hiệu lực: 05-12-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 3091 ngày (8 năm 5 tháng 21 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: