cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT ngày 29/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước

 • Số hiệu văn bản: 42/2015/TT-BTNMT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Ngày ban hành: 29-09-2015
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2016
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 20-07-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1662 ngày (4 năm 6 tháng 22 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 20-07-2020
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: