cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 103/2015/TT-BTC
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành: 01-07-2015
 • Ngày có hiệu lực: 15-08-2015
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2018
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 870 ngày (2 năm 4 tháng 20 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-01-2018
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: