cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

 • Số hiệu văn bản: 23/2015/TT-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 23-06-2015
 • Ngày có hiệu lực: 08-08-2015
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2016
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3177 ngày (8 năm 8 tháng 17 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: