cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

  • Số hiệu văn bản: 16/2015/TT-BLĐTBXH
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày ban hành: 22-04-2015
  • Ngày có hiệu lực: 06-06-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 3269 ngày (8 năm 11 tháng 19 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: