cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT ngày 21/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP

  • Số hiệu văn bản: 13/2015/TT-BGTVT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Ngày ban hành: 21-04-2015
  • Ngày có hiệu lực: 10-06-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2825 ngày (7 năm 9 tháng )
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: