cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 • Số hiệu văn bản: 04/2015/TT-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 02-02-2015
 • Ngày có hiệu lực: 20-03-2015
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-03-2022
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2538 ngày (6 năm 11 tháng 18 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-03-2022
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: