cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước

  • Số hiệu văn bản: 02/2015/TT-BLĐTBXH
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày ban hành: 12-01-2015
  • Ngày có hiệu lực: 01-03-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 3369 ngày (9 năm 2 tháng 24 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: