cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế

 • Số hiệu văn bản: 86/2014/TT-BGTVT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
 • Ngày ban hành: 31-12-2014
 • Ngày có hiệu lực: 15-03-2015
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 15-12-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3418 ngày (9 năm 4 tháng 13 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: