cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 62/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 62/2014/TT-BGTVT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
 • Ngày ban hành: 07-11-2014
 • Ngày có hiệu lực: 01-06-2015
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-09-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1567 ngày (4 năm 3 tháng 17 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-09-2019
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: