cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 41/2014/TT-BCT ngày 05/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 41/2014/TT-BCT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
 • Ngày ban hành: 05-11-2014
 • Ngày có hiệu lực: 22-12-2014
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 10-02-2017
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 781 ngày (2 năm 1 tháng 21 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 10-02-2017
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: