cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 54/2014/TT-BGTVT ngày 20/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi Thông tư 30/2011/TT-BGTVT quy định việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới

  • Số hiệu văn bản: 54/2014/TT-BGTVT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Ngày ban hành: 20-10-2014
  • Ngày có hiệu lực: 15-12-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 3477 ngày (9 năm 6 tháng 12 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: