cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 24/2014/TT-BGTVT ngày 30/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống chống hà tàu biển, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoạt động kéo trên biển, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và chế tạo phao neo, phao tín hiệu và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 24/2014/TT-BGTVT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
 • Ngày ban hành: 30-06-2014
 • Ngày có hiệu lực: 01-10-2014
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-09-2017
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1066 ngày (2 năm 11 tháng 6 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-09-2017
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: