cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh

 • Số hiệu văn bản: 72/2014/TT-BTC
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành: 30-05-2014
 • Ngày có hiệu lực: 01-07-2014
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2022
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3671 ngày (10 năm 21 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: