cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 26/2013/TT-BKHCN ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định yêu cầu, trình tự và thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

  • Số hiệu văn bản: 26/2013/TT-BKHCN
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Ngày ban hành: 15-11-2013
  • Ngày có hiệu lực: 31-12-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 3819 ngày (10 năm 5 tháng 19 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: