cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 81/2013/TT-BTC ngày 19/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi Thông tư 201/2012/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước

 • Số hiệu văn bản: 81/2013/TT-BTC
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành: 19-06-2013
 • Ngày có hiệu lực: 03-08-2013
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 25-04-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2822 ngày (7 năm 8 tháng 27 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 25-04-2021
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: