cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 13/2013/TT-BKHCN ngày 12/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Sửa đổi Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN, 10/2012/TT-BKHCN và 11/2012/TT-BKHCN

 • Số hiệu văn bản: 13/2013/TT-BKHCN
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày ban hành: 12-04-2013
 • Ngày có hiệu lực: 01-06-2013
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2020
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 01-01-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3930 ngày (10 năm 9 tháng 10 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: