cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 49/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng

  • Số hiệu văn bản: 49/2012/TT-BCT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
  • Ngày ban hành: 28-12-2012
  • Ngày có hiệu lực: 14-02-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 4087 ngày (11 năm 2 tháng 12 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: