cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 52/2012/TT-BGTVT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng của xe mô tô, gắn máy

 • Số hiệu văn bản: 52/2012/TT-BGTVT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
 • Ngày ban hành: 21-12-2012
 • Ngày có hiệu lực: 01-07-2013
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 15-09-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3941 ngày (10 năm 9 tháng 21 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: