cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp

  • Số hiệu văn bản: 180/2012/TT-BTC
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  • Ngày ban hành: 24-10-2012
  • Ngày có hiệu lực: 10-12-2012
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 4204 ngày (11 năm 6 tháng 9 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: