cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, gắn máy

 • Số hiệu văn bản: 44/2012/TT-BGTVT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
 • Ngày ban hành: 23-10-2012
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2013
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 15-07-2014
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 4190 ngày (11 năm 5 tháng 25 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: