cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 33/2012/TT-BGTVT ngày 15/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đường ngang (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 33/2012/TT-BGTVT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
 • Ngày ban hành: 15-08-2012
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2013
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2016
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1095 ngày (3 năm )
 • Ngày hết hiệu lực: 01-01-2016
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Thông tư số 33/2012/TT-BGTVT ngày 15/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đường ngang (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)